رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید اینترنتی مصرفکنندگان

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 65-88

اسماعیل پورابراهیم؛ توحید شکری


بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-90

فتانه یاراحمدی؛ بهزاد سنجری؛ مرتضی مرادی


ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار سیمان

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 54-68

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله


بررسی نظری ارزش‌افزایی در زنجیره‌تأمین با استفاده از منطق «ارائه خدمت-کسب برتری

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 55-67

میرزاحسن حسینی؛ سیدمحمود حسینی امیری


مطالعه امکان‌سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 55-70

یونس هیالی؛ الهه نظری‌کیا؛ محمد خلیل‌زاده؛ احسان رفیعی


بررسی وضعیت صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه:تاکید بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران)

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 55-67

علی بهمنی؛ رضا آقائی؛ میلاد آقائی


بررسی موقعیت استراتژیک صنایع دستی استان ایلام (براساس مدل SPACE)

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 58-68

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی


تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 58-69

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی


تاثیر پروژه‌های شش سیگما بر نوآوری و عملکرد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 59-71

حسام سعیدی؛ سیده سامیه میرحسینی


ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 59-69

زهرا آقاجانی؛ علیرضا گرشاسبی


ایجاد اعتماد برخط: مطالعه عوامل موثر با رویکرد آزمایشی

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 59-73

آرمان محمودی؛ ندا عبدالوند


تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 60-71

مرتضی ملکی‌مین‌باش‌‍زرگاه؛ محبوبه اسدزاده


بررسی مزایا ، موانع و راه‌کارهای روش خرید متمرکز در خوشه فرش دستباف قم

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 62-73

زهرا شوندی؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی