عوامل موثر بر به‌کارگیری بازاریابی فعال در دوران رکود اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر عملکرد شرکت؛مطالعه شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد

چکیده

رکود می‌تواند به شدت عملکرد شرکت‌ها، و حتی بقائشان را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت‌ها به یک میزان تحت‌تاثیر رکود قرار نمی‌گیرند. برخی شرکت‌ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می‌نگرند، در حالیکه سایر شرکت‌ها تعطیل شده و منتظر می‌مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت‌ها به رکود به عنوان یک فرصت می‌نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می‌دهند؟ اثرات چنین واکنش بازاریابی بر عملکرد شرکت چیست؟
مفهوم بازاریابی فعال که سابقه آن به سال‌های اخیر و بروز رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و اروپا بازمی‌گردد، عبارت است از تفسیر و تعبیر شرکت از رکود به عنوان یک فرصت (تفسیر فرصت) و توسعه و اجرای واکنشی جهت سرمایه‌گذاری در فرصت مشاهده شده‌ای که به وسیله تغییر (واکنش تهاجمی) ایجاد گردیده است. مطالعه حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی است که می‌توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. نتایج بررسی 45 مدیرعامل و مدیر بازاریابی با استفاده از روش مدل یابی ساختاری، در شرکت‌های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی عباس آباد تهران نشان می‌دهند که برخی شرکت‌ها حقیقتا بازاریابی فعال را در دوران رکود می‌پذیرند.
شرکت‌هایی که تاکید استراتژیکی بر بازاریابی، فرهنگ کارآفرینی، و منابع کمکی دارند، در فعالیت‌های بازاریابی در دوران رکود، فعال هستند، در حالیکه شدت رکود در صنعت اثر مستقیم بر واکنش بازارایابی فعال دارد. علاوه بر این، شرکت‌هایی که واکنش بازاریابی فعال در دوران رکود دارند، به عملکرد تجاری بسیار بالایی حتی در دوران رکود دست می‌یابند. نتایج ما بیانگر آن هستند که همه شرکت‌ها با یک رویکرد فعال در دوران رکود واکنش نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها