راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط ارسال مقاله

فرم های نشریه 

هزینه های بررسی مقالات 

سیاست مقابله با پلاجیاریسم 


پژوهشگران و نویسندگان محترم، مقالاتی در دستور کار قرار خواهند گرفت که با محورهای نشریه همراستا باشند

محورهای کلی نشریه عبارتاند از:

 • چالش‌های مرتبط با صادرات، واردات، تعرفه‌ها،‌یارانه‌ها، توزیع، قاچاق، اتحادهای تجارت منطقه‌ای و جهانی، سیاست تجاری.
 • چالش‌های مرتبط با فناوری بنگاه‌ها، انتقال فناوری،‌رابطه‌ی صنعت و دانشگاه،‌زنجیره تامین و لجستیک، کارآفرینی و نوآوری، سیاست صنعتی و فناوری.
 • چالش‌های مرتبط با جنبه‌های حقوقی چالش‌های صنعتی و تجاری، توسعه‌ی منطقه‌ای و چالش‌های استانی.
 • چالش‌های جهانی شدن، چشم‌انداز نظام‌های ارزی و پولی و مالی جهانی،‌چشم انداز نظام حکمرانی اقتصادی جهانی.

ملاحظات کلی

1- نویسنده مسئول در ابتدا فرم تعهد‌نامه دوماهنامه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نمایید.

2- هزینه چاپ: بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال ( معادل 600هزارتومان) دریافت خواهد شد.

3- در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.نویسندگان ملزم می باشند از طریق سمیم نور( سرویس گواهی اصالت متن)  مقاله خود را مشابهت یابی نموده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند.در قسمت آدرس دهی حتما ایمیل مجله نیز داده شود که نتیجه ارسال شود.

4-چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.

5-مقاله  در فرمت تعیین شده زیر،  تهیه و از طریق سامانه  ارسال شود.

6-مقالات پس از تایید اولیه سردبیر از نظر موضوع، کیفیت و هماهنگی با محورهای مجله، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح می‌شوند و برای هر مقاله سه داور تعیین می‌گردد.( تلاش ما بر این است که مقالات حداکثر یک هفته بعد از دریافت؛ به داوران تعیین شده ارجاع و بعد از یک ماه نتیجه داوری به نویسندگان اعلام شود).

7-از پذیرش مقالاتی که به لحاظ موضوع تکراری هستند معذوریم.

8-قابل توجه مقالات پایان نامه‌ای: مقالات موردی که بر روی مورد خاصی تمرکز دارند لازم است آن مورد را در بخش طرح مساله به تفصیل توضیح داده و در بخش توصیه‌های سیاستی راه‌کارهای مرتبط با چالش‌های مورد نظر مطرح شود.( منظور این است که مطالعه موردی برای مثال بانک صنعت و معدن نباید به پرکردن پرسشنامه توسط کارمندان آن بانک اکتفا شود، لازم است درباره اینکه این بانک چیست و با چه چالش‌هایی مواجه است توضیحات مکفی داده شود و سایر بخش‌های مقاله از جمله توصیه‌های سیاستی متناسب با طرح مساله تدوین شود).
9-پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم  به اولویت‌های پژوهشی و موضوعی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از طریق موسسه مطالعات و پزوهش‌های بازرگانی اعلام می‌شود رجوع کنند.

10-در موارد رد یا تایید توسط داوران نامه‌ای برای نویسنده ارسال خواهد شد.

11- مقالات حتما فایل ورد و فایل مشخصات نویسندگان داشته باشد در غیراینصورت برگشت داده می شود .

 •  فایل مشخصات نویسندگان( شامل نام و نام‌خانوادگی نویسندگان، سمت دانشگاهی ( فارسی و انگلیسی)، ایمیل ( ایمیل دانشگاهی برای اساتید) ، شماره تماس)
 • اگر مقاله دارای پیوست و یا فایل‌های اضافی است، جداگانه ارسال گردد.
 • کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه، مدل مورد برازش با شرح نرم‌افزار مورد استفاده و  خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

 

راهنمای تنظیم مقالات (نکات حروفچینی و صفحهبندی)
 • از نویسندگان تقاضا می‌شود مقاله‌های ارسالی را باتوجه به نکات ذیل،  تنظیم نمایند. توجه به این نکات موجب می‌شود که کار گزینش مقاله‌ها و نیز ویرایش و حروفچینی آن‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
 • نحوه  ارائه ‌مقالات: مقالات به‌صورت دو ستونی، با فونت بی‌لوتوس  13 حداکثر9000 کلمه  بوده و فقط از طریق سایت مجله ارسال شود.
 • حاشیه‌ها در هر طرف 1.5 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.
 • چکیده: مقاله باید دارای چکیده فارسی، لاتین و واژه‌های کلیدی باشد.حداکثر کلمات جکیده 250 کلمه است. در چکیده مقاله نوع مقاله بر مبنای تقسیم‌بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( پژوهشی، مروری،‌کوتاه،‌روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر، مفهومی و ترویجی)‌ مشخص شود.
 • شکل‌ها و تصویرها: شکل‌ها و تصویرها طوری ترسیم یا تهیه شود که مناسب نسخه‌پردازی و چاپ باشد.
 • جدول‌ها: جدول‌ها به ترتیبی که در متن اثر می‌آید، شماره‌گذاری، و مقیاس‌ها در بالای جدول و در سمت چپ آن قید شود. در صورت تنوع مقیاس‌ها، بهتر است هریک از آن‌ها در بالای ستون ذی‌ربط ذکر شود. مأخذ جداول حتماً در زیر آن نوشته شود.
 • معادل‌های خارجی و اصطلاحات جدید و ناآشنا و اسامی در متن مقاله ، فقط یک بار آورده شود. از ارائه معادل‌های خارجی غیرلازم اجتناب شود.
 • برای استناد دهی درونمتنی به یک مقاله مجله به ترتیب،(نام خانوادگی نویسنده، ویرگول، سال انتشار، ویرگول، حرف ص، شماره صفحه )در داخل متن  ذکر شود.
  مانند:(مرادی،1389، ص78)
 • فهرست منابع: فهرست منابع بر اساس حروف الفبا، ابتدا فارسی و سپس لاتین و بر اساس سیستم APA می‌باشد.حتما منابع فارسی به لاتین هم آورده شود و انتهای ارجاع به مقاله ای که در اصل به زبان فارسی بوده است کلمه [ In Persian ] در کروشه به صورت کامل آورده شود.
 • **ضروری است شناسه منحصر به فرد    DOI یا     DOR  یا هر دو در انتهای ارجاعات هر مقاله آورده شود.
 • حداقل 3 منبع مربوط به مقالات منتشر شده از نشریه بررسیهای بازرگانی  باشد.