تعداد مشاهده مقاله 273,802
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 377,564
تعداد مقالات ارسال شده 1,900
تعداد مقالات پذیرفته شده 304
درصد پذیرش 16
زمان پذیرش (روز) 153

 

نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

 

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

رتبه مجله: (‌ب)‌

نوبت‌های چاپ: دوماهنامه ( 6 شماره در سال)

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)

نمایه شده: بله

هزینه چاپ:  بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال (معادل600هزارتومان) دریافت خواهد شد.

بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز کاری

در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.نویسندگان ملزم به گرفتن (سرویس گواهی اصالت متن) از سمیم نور بوده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند.

نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه مجله  مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید.

چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.

 این دوماهنامه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آن‌ها، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics) است و با سارقان علمی مطابق با مفاد قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"  برخورد می‌شود.

 اسامی داوران محترمی که در سال 1401 با مجله همکاری داشته‌اند.

شماره جاری: دوره 21، شماره 120، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1-149 

ابر واژگان