تعداد مشاهده مقاله 289,024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 394,631
تعداد مقالات ارسال شده 1,952
تعداد مقالات پذیرفته شده 314
درصد پذیرش 16
زمان پذیرش (روز) 151

بررسی‌های بازرگانی، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منـتشر می‌شود. در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود. در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود. نویسندگان ملزم به گرفتن (سرویس گواهی اصالت متن) از سمیم نور بوده و نتیجه را به همراه مقاله در سایت بارگزاری نمایند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. 

مطالعه بیشتر درباره این نشریه... 


ویژگی های نشریه
  • ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  • رتبه مجله: (‌ب)‌
  • نوبت انتشار: دوماهنامه ( 6 شماره در سال)
  • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
  • نوع داوری: دو سو ناشناس
  • زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)
  • نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)
  • بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز کاری
  • هزینه چاپ:  بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال (معادل 600 هزارتومان) دریافت خواهد شد.

نویسنده مسئول می‌بایستی در ابتدا فرم تعهد‌نامه مجله  مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله به مجلات دیگر فرم تعهدنامه  و نیز فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال نماید.

چنانچه مقاله (یا پژوهش مبنایی آن) از حامی یا تأمین کنندۀ اعتبار پژوهشی برخوردار بوده است درج عبارت تقدیر از آن در صفحه اول مقاله ضروری است.


نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

اسامی داوران محترمی که در سال 1402 با مجله همکاری داشته‌اند.

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 123، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1-143 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان