ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

یکی از نمادهای نوین‌سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای است که بدون صرف هزینه‌های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت‌ سرمایه‌گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه‌ای در این بخش را تسریع می‌کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مشترک در گسترش فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می‌دهد به‌رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه‌هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان‌های ذی‌ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه‌گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره‌ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه‌های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی‌های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی‌ها برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های کنونی جهت تشویق سرمایه‌گذاری (معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.
واژگان کلیدی:‌ سرمایه‌گذاری مشترک، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، نظام توزیع

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، زهرا . «نقشه راه ساماندهی شبکه توزیع کالا با تاکید بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1393.
آقاجانی، زهرا. «فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1394.
آیین‌نامه اجرایی نحوه صدو و تمدید پروانه کسب، موضوع ماده 12 قانون قانون نظام صنفی کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت،4/11/1394.
پرمه، زورار و آقاجانی، زهرا. ‌شاخص‌‌های کلیدی نظام توزیع کالا،‌ وزارت بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.
خلاصه نتایج اولین آمارگیری تخصصی سنجش بهره‌وری واحدهای صنفی و توزیعی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1392.
دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره‌ای، (موضوع بند 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 16/3/1394.
قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی
قانون نظام صنفی کشور،وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12/6/1392.
قوانین مالیاتی کشور
مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، گزارش پشتیبان خدمات توزیعی و فنی لایحه برنامه ششم توسعه، 1394.
Child, P., Kiroly, T., & Naylor, J., Modern Grocery and the Emerging-Market Consumer. Perspectives on Retail and Consumer Goods, 2015, Autumn.
Farfan, B., 2015 US Retail Industry Overview Info, Facts, Research, Data, Trivia, 2015.
French, L., Death of the Supermarket. Financial Times, 2015.
KPMG LLP., The Evolution of Retailing: Reinventing the Customer Experience, 2009.
OC dated January (25,2014)
Pt.matahari Putra Prima TBK (Crayton, Danny), 2014.
Retail Industry: Challenges, Opportunities and Outlook, 2012.
UK Department or Business Innovation and Skills., A Strategy for Future Retail, 2013.
www.euromonitor.com
https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2015