نقد و بررسی مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناس ارشد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

حمایت از حقوق مصرف‌کننده با بهره‌گیری از استانداردها در حوزه‌های مختلف صنعـت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می‌توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه‌های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف‌کنندگان، اقتصاد ملی و بین‌المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت‌های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف‌کنندگان زیان‌دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

کلیدواژه‌ها