دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/bs.2021.247070

مسعود حمزه پور


ترویجی

شبکه هوشمند رقابتی و عملکرد تجاری با میانجیگری قابلیتهای بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1974210.2677

زیور حسین زاده


تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.2000164.2775

آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند؛ سحر مهدی پور پیچا


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/bs.2023.2008245.2826

فریدون امیدی؛ ندا مرزوق پور


شناسایی و رتبه بندی عوامل کاهنده آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیکی براساس تکنیک سلسله مراتبی AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2007318.2818

فیروزه حاجی علی اکبری؛ کیوان فرسنداج


شناسایی پیشایندهای همکاری مبتنی بر اعتماد در بازرگانی بین‌الملل با تاکید بر بستر میان‌فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2008114.2825

حامد دهقانان؛ محمد صالح ترکستانی؛ مقصود امیری؛ فریده مصلایی زاده


شناسایی و ارزیابی ارتباط میان عوامل مؤثر بر صادرات از طریق استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال در شرکت‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2008293.2827

حمیدرضا هاشمی؛ امیر ذاکری


آثار نامتقارن و سرریز تکانه‌های ارزی بر بازار سهام در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2012629.2869

مسعود صوفی مجیدپور


طراحی مدل نگهداشت منابع انسانی بر اساس معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS (مورد مطالعه: سازمانهای دانش بنیان استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2014567.2886

مجید نوده فراهانی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جواد محرابی


مطالعۀ تطبیقی اقسام سیستم‌های ثبت تجار حقیقی با تأکید بر نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2014851.2887

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی ایران بر مبنای مطالعه تطبیقی برنامه‌ها و سیاست‌های کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2015979.2893

مجید جلیلی؛ فائزه هدایت نظری


گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت‌ پویای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2017558.2899

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی


طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2019859.2915

مریم خسروی؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز؛ محمد احمدی


تاثیر نقدشوندگی سهام بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/bs.2024.2018226.2905

مسعود بختیاری