مطالعه امکان‌سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می‌باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می‌شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخش برق را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نتایج تحقیق بیانگر آن می‌باشد که با توجه به تنگناهای موجود در صنعت برق ایران، (از جمله کاهش راندمان نیروگاه‏های کشور، عدم حضور فعال بخش غیر دولتی در بخش برق جهت افزایش رقابت، عدم تناسب برخی شاخص‌های اقتصادی برق با استانداردهای جهانی، استفاده از منابع مربوط به صنایع برق دولتی در جهت مقاصد سیاسی و...) تجدید ساختار در صنعت برق کشور امری اجتناب ناپذیر قلمداد می‌شود. گواه این مطلب آنکه اقدامات اولیه صورت گرفته در سال‌های اخیر جهت حرکت به سمت بازار رقابتی باعث بهبود نسبی برخی از ضعف‌های ایجاد شده گردیده است. در همین راستا و به لحاظ کمبود منابع عمومی دولت و منابع داخلی شرکت‌های برق جهت سرمایه‌گذاری و نیز تا حدی به دلیل وجود نظریه غالب برتر سازوکار بازار بر سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز، مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت برق ایران ضروری است.

کلیدواژه‌ها


اسکونژاد، محمدمهدی، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی، تهران مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ هفتم.
اسماعیل نیا، علی اصغر و سجادیان، فائزه سادات، «ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی با ملاحظات مکانیسم توسعه پاک (CDM)»، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 25، تابستان 1389.
اکرامی، عطیه و صادقی، مهدی، «ارزیابی اقتصادی توسعه نیروگاه‏های خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 2، تابستان 1387.
بی‌نام، راهنمای توسعه مولد مقیاس کوچک، ویرایش نهم، آبان 1388.
حقی فام، محمودرضا و علیشاهی، احسان، «ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع شهری ایران»، نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، شماره 3، پاییز 1389.
خوش اخلاق، رحمان؛ شریفی، علیمراد و کوچک زاده، میثم، «ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 24، پاییز 1384.
دهقانی، علی، اقتصاد خرد، انتشارات ترمه، 1389.
رحیمی، عبدالرحیم و ثقفی، مجید، «ارزیابی فنی و اقتصادی احداث توربین‏های کوچک برق بادی در بروجرد»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 3، پاییز 1385.
کاظمی، اکرم؛ سمیع پورگیری، محمد و عطایی، آبتین، « امکان سنجی فنی و اقتصادی نصب توربین انبساطی درواحد سنتز متانول»، نشریه تبدیل انرژی، شماره 3، تیر 1391.
کاوسی نژاد، امیدرضا؛ محمدی اردهالی، مرتضی و قره پتیان، گئورک، «امکان سنجی فنی-اقتصادی-زیست محیطی بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های تولید پراکنده، میکروتوربین-فتوولتائیک، با به کارگیری الگوریتم PSO»، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 18، پاییز 1387.
منصوری، نرگس و شیعه، اسماعیل، « امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به‏منظور تأمین برق شهر مطالعه موردی:حوزه شهری گرمسار»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 10، تابستان 1391.
پایگاه اینترنتی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) به نشانی:
پایگاه اینترنتی شرکت مادر تخصصی توانیر به نشانی: