دوره و شماره: دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 1-108 
مطالعه امکان‌سنجی طرح احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 25 مگاوات

صفحه 55-70

یونس هیالی؛ الهه نظری‌کیا؛ محمد خلیل‌زاده؛ احسان رفیعی