دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ارائه چارچوبی برای شایستگی مدیران فروش شرکت بیمه البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/bs.2021.247069

آرزو همتی؛ حسین معینی؛ رسول عباسی


شناسایی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه برای استارت‌آپ‌ها و کسب ‌و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/bs.2021.247070

مسعود حمزه پور


مروری

نگاه تطبیقی به اصول حاکم بر خرق حجاب شرکت های بازرگانی در حقوق آلمان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.254014

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل موثر بر بازآفرینی شغلی کارکنان بازاریابی در بخش صادرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/bs.2022.1971321.2663

سعید فرجام؛ لیلا راهدار


نظام مسائل و چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت در آستانه برنامه هفتم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2022.1971334.2662

علیرضا گرشاسبی؛ صادق داداشی


مقاله پژوهشی

شاخص مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2022.1971821.2668

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری


ترویجی

شناسایی، مدل‌سازی، و اولویت‌بندی عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک با رویکرد ترکیبی فراترکیب، TISM و FANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/bs.2023.1978024.2683

امیرمسعود نورانی؛ مهدی نصراللهی؛ مرتضی انوشه


مقاله پژوهشی

ارائه الگوی راهکارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/bs.2023.1986132.2704

میلاد بخشم؛ مهدی حسین پور؛ معصومه آینه


پژوهشی (کاربردی)

ارزیابی همگرایی منطقه‌ای میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1987778.2724

میرعبداله حسینی؛ محمد رضا عابدین مقانکی؛ علی زاهدطلبان


مقاله پژوهشی

اثر اعمال تعرفه های کربن بر میزان تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی GTAP-E

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1971956.2671

عباس معمارنژاد؛ شیدا نعمت الهی سروستانی؛ تیمور محمدی


ترویجی

شبکه هوشمند رقابتی و عملکرد تجاری با میانجیگری قابلیتهای بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1974210.2677

زیور حسین زاده


مقاله پژوهشی

مقایسه تطبیقی الگوی توسعه یافته رفتار خرید الکترونیکی و غیرالکترونیکی صنایع دستی مطالعه موردی: پوشاک سوزن‌دوزی بلوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1983191.2698

سعید ده یادگاری؛ کیمیا قاسمی؛ محمدمهدی پورسعید؛ الهام بادینی


ترویجی

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی چیدمان بصری فروشگاه آنلاین با رویکرد دلفی فازی(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1986082.2702

حسین رحیمی کلور؛ نوید شفیعی؛ مهراد ناصر پور


مقاله پژوهشی

بررسی اهمیت و نقش اشتغالزایی تعاونی‌های روستایی در اقتصاد ایران با رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1988483.2732

معصومه آینه؛ حمیدرضا جلیلیان؛ یعقوب محمودیان؛ پریسا پرندآور؛ میلاد بخشم


تحلیل راهبردی صنعت سیمان برای تحقق چشم‌انداز سند راهبردی آن صنعت در افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1988675.2737

نفیسه اسکندری؛ مهدی محمدی نسب


مقاله پژوهشی

متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1995925.2755

محبوبه فراهتی؛ کوثر احمدی


ترویجی

طراحی الگوی فرآیند بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی: کاربست راهبرد مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1999484.2765

زهرا کاظمی سراسکانرود؛ محمد صفری


تاثیراعتماد برند بروفاداری مشتریان با میانجیگری ارزش برند وتعدیلگری احترام،شهرت وعشق به برند در صنعت فروشگاه تخفیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1999803.2769

مینو بیدلی؛ عباس منوریان؛ فرح عالیخانی


تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.2000164.2775

آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند؛ سحر مهدی پور پیچا


پژوهشی (توصیفی- تحلیلی)

بررسی کالاهای دارای مزیت صادراتی جمهوری اسلامی ایران در بازار ترکمنستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22034/bs.2023.2002686.2788

مریم خسروی اصل


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/bs.2023.2008245.2826

فریدون امیدی؛ ندا مرزوق پور