خلاصه گزارش تجارت و توسعه 2012، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)

نوع مقاله : مروری

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

گزارش تجارت و توسعه سال 2012 آنکتاد بر ادامه تأثیرات بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تأکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می‌داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو‌به‌رو کرده و این در حالی است که سیاست‌های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملاً موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می‌شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری‌های درآمدی به عنوان مخرب‌ترین ویژگی "جهانی‌شدن متکی بر بخش مالی" اشاره و راه‌کارهایی را برای اصلاح سیاست‌ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مولد، اشتغال‌زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها