تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره ای

دوره 20، شماره 117، بهمن و اسفند 1401، صفحه 37-57

10.22034/bs.2022.547611.2480

فرشته طاهرپوران؛ حسین عابدی؛ بابک حاجی کریمی


شناسایی و طبقه بندی برنامه‌های اثر گذار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز)

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 41-54

امین نیکبخت؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر


ارزیابی عوامل موثر بر مصرف لوازم آرایشی قاچاق

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 43-56

زهره کاظمی؛ حسین معینی؛ حانیه ذاکری نیا


تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی (با رویکرد اصلاح مدل ذهنی مصرف کالای خارجی)

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 43-56

10.22034/bs.2021.247058

کبری بخشی زاده برج؛ نعیمه جباری؛ امید سلیمان زاده


بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-68

10.22034/bs.2022.47046

مینا نظام پور؛ مرتضی رجوعی؛ سعید جعفری تیتکانلو


طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 45-62

ناصر حبیبی فر؛ حامد سلمان زاده؛ حبیب کراری؛ محمدرضا بختیاری


ارزیابی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت صادرات محصولات از کشور ایران

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 45-62

10.22034/bs.2022.247016

احسان رسولی نژاد؛ پریسا صبری


ارائه الگوی بازارگرایی برای شرکت‌های دانش بنیان ایران

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 45-62

10.22034/bs.2022.247031

کاظم محمددوست؛ حمید رضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک‌های تجاری کشور با استفاده از رویکرد کیفی

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 45-66

10.22034/bs.2022.248891

علیرضا سالک مقدم؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ محمد تقی تقوی فرد


تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها

دوره 20، شماره 116، آذر و دی 1401، صفحه 45-56

10.22034/bs.2022.541986.2413

وحید کفیلی؛ مهدی میرزائی نظام آباد؛ سکینه عبدالی


ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 49-62

10.22034/bs.2021.247045

محمدرضا فتحی؛ مهدی نصراللهی؛ سپیده امینی


بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-68

10.22034/bs.2022.247024

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی؛ طالب زارع


جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران

دوره 18، شماره 102، مرداد و شهریور 1399، صفحه 55-68

علیرضا گرشاسبی


ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 57-70

محمدرضا فتحی؛ مهدی محمد نسب؛ محمد حسن ملکی؛ سمیه یعقوبی