آسیب‌شناسی شیوه‌های انتصاب مدیران بازرگانی در شرکت‌های دولتی کشور

دوره 21، شماره 119، خرداد و تیر 1402، صفحه 1-26

10.22034/bs.2022.557094.2585

محمود جعفرپور؛ صادق حسنی مقدم؛ محسن یاراحمدی


همگرایی اقتصادی- تجاری منطقه ای میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 1-32

10.22034/bs.2023.1987778.2724

میرعبداله حسینی؛ محمد رضا عابدین مقانکی؛ علی زاهدطلبان


آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 9-30

محمود جعفرپور


بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات منتخب جالیزی ایران

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 21-30

10.22034/bs.2021.247068

محمد عرب؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 23-38

10.22034/bs.2021.246800

محمد معصوم؛ شبنم یوسفی


شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف

دوره 20، شماره 114، مرداد و شهریور 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247018

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 25-50

10.22034/bs.2022.247020

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ سید مهدی فاطمی خوراسگانی


طراحی مدل پویای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 25-44

10.22034/bs.2022.247026

مهرداد کیانی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ الهام مفتح زاده؛ فاطمه زمزم


نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 20، شماره 116، آذر و دی 1401، صفحه 27-44

10.22034/bs.2022.546363.2462

نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ شمس الدین حسینی؛ کامبیز هژبر کیانی


بررسی عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 31-45

الهام پیروز؛ منصور عسگری


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 31-42

مهدیه ساعی؛ حسین مرادی شهر بابک


اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 31-48

10.22034/bs.2021.247051

محمد ریاحی؛ محمدرضا َشریفی قزوینی؛ مرتضی نوابی؛ سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مظاهر ًضیایی


دیده‌بانی روندهای مؤثر بر صنعت ایران برپایه یک روش آینده‌نگاری

دوره 21، شماره 120، مرداد و شهریور 1402، صفحه 31-48

10.22034/bs.2022.563137.2652

محسن کشاورزترک؛ مصطفی محمدی؛ میثم بشیری