عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیقات در مورد عملکرد صادراتی شرکتها و متغیرهایی که بر آن تأثیر میگذارند، از دیرباز مورد توجه محققین، مدیران و سیاستگذاران قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تبیین تأثیر چهار متغیر تعهد صادرات، بازارگرایی، استراتژیهای صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات با استفاده از رویکرد فراتحلیل بوده است. این پژوهش از نوع پژوهشهای اسنادی بوده و جامعه آماری آن تمامی پژوهشهای مرتبط با تأثیر متغیرهای مذکور بر عملکرد صادرات است که بر اساس جستجو در پایگاههای مختلف داخلی و خارجی، 41 مطالعه در این زمینه یافت شده و پس از پالایش مقالات 26 مقاله وارد فرایند فراتحلیل شده است. در نهایت توسط نرمافزار CMA2 اندازه اثر هر تحقیق برآورده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعهد صادرات با اندازه اثر 260/0، بازارگرایی با اندازه اثر 421/0، استراتژیهای صادراتی با اندازه اثر 328/0 و مزیت رقابتی با اندازه اثر 295/0، بر عملکرد صادرات تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Factors Affecting on Export Performance

نویسندگان [English]

  • mohammad masum 1
  • shabnam yousefi 2
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research on the export performance of firms, and the variables that influence it, has long been considered of significant interest to researchers, managers and policy makers. The purpose of this study was to clarify the effect of four variables of export commitment, market orientation, export strategies and competitive advantage on export performance using a meta-analysis approach. This paper is a documentary research; and target population is all researches related to effect of these variables on export performance; that based on a search in various internal and external databases, 41 studies are found and after refining the articles, 26 articles entered to process of meta-analysis. Finally, the CMA2 meta-analysis software used to calculate the effect size of each research. The results showe that export commitment with effect size equal to 0.260, market orientation with effect size equal to 0.421, export strategies with effect size equal to 0.328 and competitive advantage with effect size equal to 0.295, affects export performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Commitment / Market Orientation / Export Strategies / Competitive Advantage / Export Performance
ابراهیم‌پور ازبرری، مصطفی؛ محسن اکبرری و میلاد هوشمندچایجانی (1396)، «بررسی تأثیر بازارگرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکری صادراتی با تعدیل‌گری پویایی بازار (مورد مطالعه: صنعت خودرو سازی)»، راهبردهای بازرگانی(دانشور رفتار)، 24(10)، 1-20.
باقری، سیدمحمد؛ صفیه لطیفی و محسنی ملردی، شکوفه (1397)، «بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمانی در چارچوب مزیت رقابتی در شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط(مطالعه موردی: مجموعه‌ای از شهرک‌های صنعتی استان مازندران)»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(19)، 169-187.
بحرینی‌زاد، منیژه (1394)، «تحقیقی درباره تأثیر بازارمحوری بر عملکرد صادرات: مطالعه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده از گمرکات استان بوشهر»، راهبردهای بازرگانی(دانشور رفتار)، ۱۲ (۶)، ۷۳-۸۶.
حسین‌زاده شهری، معصومه و صاحبه شاهینی (1397)، «تأثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(19)، 123-141.
حسینی، سیدیعقوب؛ سیدجواد میرجهان مرد و سیده اسماء حسینی (1393)، «شناسایی اثرات تعهد صادراتی، تطبیق قیمت و تعداد بازارها بر کارکرد صادراتی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6(1), 21-40.
حقیقی، محمد؛ محمود فیروزیان و صمد نجفی مجد (1387)، «شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1(1)، 3-20
رحمان‌سرشت، حسین و غلامرضا کریمی (1386)، «مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعه بازار صادراتی با عملکرد شرکت‌های تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(8)، 75-101.
رضایی، رضا (1396)، «تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 55-80.
رضائی‌منش، بهروز و جعفر عباس‌پور (1394)، «فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24(78)، 65-88.
رفیعی، حامد؛ سیدشهاب میرباقری؛ حامد اکبرپور و الهام جلیلی (1397)، «بررسی ساختار و تدوین الگوی انتخاب بازارهای صادراتی ایران؛ مطالعه موردی محصولات کیوی، سیب و انگور»، راهبردهای بازرگانی(دانشور رفتار)، 25(12)، 65-76
زارعی، عظیم؛ علیرضا موتمنی؛ داود فیض؛ اسداله کردنائیچ و حسین فارسی‌زاده (1395)، «نقش رفتار کارآفرینی‌گرایی صادراتی در ارتقاء عملکرد صادراتی بنگاه‌ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34)، 169-193.
طباطبایی جبلی، زهرا؛ علی دلاور و احمد برجعلی (1393)، «فراتحلیل رابطه متغیرهای شخصیتی با استرس شغلی»، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5(19)، 124-140.
علیان، مژده و حسین رضایی دولت آبادی (1396)، «تحلیل تأثیر کارآفرینی گرایی بر بازارگرایی در جهت بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدی قطعات خودرو»، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(18)، 61-81.
فیض، داود و عاطفه شعبانی (1397)، «بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری»، راهبردهای بازرگانی(دانشور رفتار)، 25(12)، 93-108
فیاض، فرشته و محمدصادق علی‌پور (1396)، «بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۲۱ (۳)، ۱۲۱-۱۳۷
کرمپور، عبدالحسن؛ کیومرث شریفی و شهلا صفابخش (1391)، «ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(12)، 113-128.
کرمپور، عبدالحسین و امیر وحیدمقدم (1395)، «الگوی تأثیر سبک بازاریابی و نظام‌های محیطی بازاریابی بر عملکرد صادراتی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 16(59)، 105-120
مجاوریان، سیدمجتبی؛ سینا احمدی کلیجی و مرضیه امین‌روان (1394)، «تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران» تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46(4)، 729-737.
محترم، رحیم؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ محسن نظری و احمد روستا (1394)، «تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(3)، 721-736.
محمدیان، محمود؛ مصطفی اله‌وردی و امیر سلیمی (1392)، «بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه ایران در سال 1390)»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 5(4)، 61-78.
میرمحمدتبار، سیداحمد: علی‌اکبر مجدی و مریم سهرابی (1396)، «فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی»، راهبرد فرهنگ، 10(37)، 187-211.
نوروزی، حسین؛ سجاد عبداله‌پور؛ سمیه گنجعلی‌وند و  سیده غزل معصومی (1396)، «تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار»، مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 1(3)، 103-123.
نوروزی، نگار و محمد معصوم (1397)، «طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات ورزشی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 10(51)، 141-64.
Ahn, S. H. (2017), “Relationship between foreign agent operations and performance in SME exporters: Mediating effects of adaptive capability”. Journal of Korea Trade, 21(4), 274-291.
Alteren, G., & Tudoran, A. A. (2016), Enhancing export performance: Betting on customer orientation, behavioral commitment, and communication. International Business Review, 25(1), 370-381.
Arthur Solberg, C., & Olsson, U. H. (2010), “Management orientation and export performance: the case of Norwegian ICT companies”. Baltic Journal of Management, 5(1), 28-50.
Bloemer, J., Pluymaekers, M., & Odekerken, A. (2013), Trust and affective commitment as energizing forces for export performance. International Business Review, 22(2), 363-380.
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2010), A basic introduction to fixed‐effect and random‐effects models for meta‐analysis. Research synthesis methods, 1(2), 97-111.
Erdil, T. S. (2014), The role of foreign intermediary relationship quality on export performance: A survey on Turkish firms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 600-608.
Erdil, T. S., & Özdemir, O. (2016), The determinants of relationship between marketing mix strategy and drivers of export performance in foreign markets: An application on Turkish clothing industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 546-556.
Grandinetti, R., & Mason, M. C. (2012), Internationalization modes other than exporting: The missing determinant of export performance. European Business Review, 24(3), 236-254.
Hasaballah, A. H. A., Genc, O. F., Bin Mohamad, O., & Ahmed, Z. U. (2019), “How do relational variables affect export performance? Evidence from Malaysian exporters”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(1), 128-156.
Kayabasi, A., & Mtetwa, T. (2016), Impact of marketing effectiveness and capabilities, and export market orientation on export performance: Evidence from Turkey. European Business Review, 28(5), 532-559.
Khalid, S., & Bhatti, K. (2015), “Entrepreneurial competence in managing partnerships and partnership knowledge exchange: Impact on performance differences in export expansion stages”. Journal of World Business, 10(2), 45-56.
Lages, L. F., & Jap, S. D. (2002), A contingency approach to marketing mix adaptation and performance in international marketing relationships.
Lin, K. H., Huang, K. F., & Peng, Y. P. (2014), “Impact of export market orientation on export performance: A relational perspective”. Baltic Journal of Management, 9(4), 403-425.
Matanda, M. J., & Freeman, S. (2009), Effect of perceived environmental uncertainty on exporter-importer inter-organisational relationships and export performance improvement. International Business Review, 18(1), 89-107.
Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Schlegelmilch, B. B. (2006), Resource-performance relationships in industrial export ventures: The role of resource inimitability and substitutability. Industrial marketing management, 35(5), 621-633.
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., & Diez, J. A. (2010), “Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance”. Journal of world business, 45(1), 49-58.
Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., Rondán-Cataluña, F. J., & Rey-Moreno, M. (2016), “Global model of export performance: Moderator role of export department”. Journal of Business Research, 69(5), 1880-1886.
Olabode, O. E., Adeola, O., & Assadinia, S. (2018), The effect of export market-oriented culture on export performance: Evidence from a Sub-Saharan African economy. International Marketing Review, 35(4), 637-660.
Pinho, J. C. (2016), Social capital and export performance within exporter-intermediary relationships: The mediated effect of cooperation and commitment. Management Research Review, 39(4), 425-448.
Shamsuddoha, A. K., & Yunus Ali, M. (2006), “Mediated effects of export promotion programs on firm export performance”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(2), 93-110.
Takata, H. (2016), “Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011”. Journal of Business Research, 69(12), 5611-19.
Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015), The mediating role of innovation capability on market orientation and export performance: An implementation on SMEs in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 207, 700-8.