بررسی رفتار مصرف‌کنندگان سبز بر اساس متغیرهای جمعیتی و نگرشی، مطالعه موردی تهران

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 37-52

فریبا نوده فراهانی؛ پژمان جعفری؛ فرهاد غفاری


بهینه‌سازی فرایند تبادل دانش در خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی در خوشه صنعتی گچ سمنان

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 37-52

حمیدرضا دزفولیان؛ پروانه سموئی


رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکار گیری روش های یادگیری ماشین(NSGA-II,ABC)

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 38-55

سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده


تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 40-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ فائزه مقیمی


بررسی تاثیر عوامل انتظاری،عوامل ادراکی وعوامل مراقبتی برمدیریت تجربه مشتری (مطالعه موردی صنعت بانکی)

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 40-52

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 45-59

سید امید آقامیری؛ عباس بیدگلی


ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 47-64

محمود یحیی زاده فر؛ هومن شبابی؛ الهام علیزاده سیاهرودکلایی


تاثیر تصویر برند و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان از فروشگاههای اینترنتی

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 52-76

حسن غریبی؛ زهره دهدشتی؛ محمدرضا حسینی مهر


تأملی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز: واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 30-43

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز؛ محسن عین علی


بررسی تأثیر توسعه‌ی بانک‌داری الکترونیکی بر سود‌آوری بانک‌های منتخب ایران

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-44

محمدحسین احسانفر؛ وحید قمی‌ها؛ مهسا حسنی


بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 36-47

علی ناظری؛ مرتضی خاکزار بفروئی؛ لادن بابایوف


بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: برند سافتلن)

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 38-53

اسماعیل شاه طهماسبی؛ بردیا عندلیب؛ ابوذر غلامعلی‌زاده


بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی خریداران مواد غذایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا

دوره 12، شماره 67، مهر و آبان 1393، صفحه 39-56

اکبر هوشیار؛ عبدالله هوشیار؛ فاطمه وثوقی؛ ایمان حقیقی


بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی (مطالعه موردی: تعاونی‌های استان گلستان)

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 40-55

محسن محمدی خیاره؛ لیلا خلاف بروایه


بررسی اثر ارزش‌های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی با تحلیلی بر تفاوت بوم‌شناختی مشتری

دوره 12، شماره 66، مرداد و شهریور 1393، صفحه 43-56

سیدمسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی