طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی

دوره 21، شماره 120، مرداد و شهریور 1402، صفحه 99-114

10.22034/bs.2022.560464.2617

حمید خزائی زاده؛ فرشته لطفی زاده؛ محمدعلی عبدالوند؛ رحیم محترم


شناسایی راهبردهای همکاری مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 101-124

10.22034/bs.2021.244397

مهدیه اتحاد؛ سینا نعمتی زاده؛ منوچهر منطقی؛ اعظم رحیمی نیک


ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در بازار بین المللی

دوره 21، شماره 118، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 101-114

10.22034/bs.2022.556225.2574

حمید رضا جعفری؛ حسین وظیفه دوست؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیأت داوری بورس

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 103-116

محسن شمس الهی


نیاز سنجی خدمات حضوری مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک اهمیت عملکرد

دوره 19، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 103-126

10.22034/bs.2021.246532

حسین بلوچی؛ ایمان غریب


تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین

دوره 20، شماره 112، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 103-124

10.22034/bs.2022.247029

صادق موسی خانی؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ سلیمان ایرانزاده


بررسی اثرات معافیت‌های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی بر درآمد گمرکی دولت

دوره 18، شماره 100، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 105-125

سیدهادی عربی؛ حسین هرورانی


ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده

دوره 19، شماره 110، آذر و دی 1400، صفحه 107-120

10.22034/bs.2021.247055

فریده اکرمی؛ فیروزه حاجی علی اکبری


مدل‌سازی خرید آنی در صنعت خرده‌فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)

دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 109-126

10.22034/bs.2022.247022

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده


بررسی تاثیر کیفیت، قیمت و ارزش اجتماعی برند بر خرید آنلاین ( مطالعه موردی شرکت دیجی کالا)

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 109-126

10.22034/bs.2021.247165

یعقوب محمودیان؛ معصومه آینه؛ هایده نوری زاده


بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 115-140

زهره علی اسماعیلی؛ بهرام خیری


واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکارتجاری هوشمندمبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند پیشینه

دوره 21، شماره 118، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 115-133

10.22034/bs.2022.547843.2483

خشایار میش مست هراتی؛ سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند


مروری بر تحلیل و مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده

دوره 20، شماره 117، بهمن و اسفند 1401، صفحه 119-137

10.22034/bs.2022.548580.2493

شهریار عزیزی؛ هما آزمایش فرد