تحلیل راهبردی صنعت سیمان برای تحقق چشم‌انداز سند راهبردی آن صنعت در افق 1404

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه قم. فم. ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارائه راه‌کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم‌انداز صنعت و هم‌چنین توصیه‌هایی برای سیاست‌گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش‌ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم‌ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم‌ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم‌ترین فرصت‌های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می‌باشد. از مهم‌ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور‌های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می‌باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح‌های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه‌های عمرانی از طریق اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌ها و صرفه‌جویی ناشی از آن، ...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، ... با تلاش‌ها و مساعدت‌های قوه قضائیه، وزارت صمت و اقتصاد و ... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت‌ها مانند گره‌گشایی از محدودیت‌های بانکی به‌منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه‌کارها و توصیه‌هایی برای سیاست‌گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of the Cement Industry to Realize the Vision of the Strategic Document of that Industry in the Horizon of 1404

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Eskandari 1
  • Mahdi Mohammadi nasab 2
1 Faculty of Management and Economics, Qom University, Qom. Iran
2 management department, management and economics faculty, university of Qom, Qom, ran
چکیده [English]

The cement industry is one of the key industries in economic development and plays a significant role in the development of the country’s infrastructure. The aim of the current research is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the cement industry and to provide solutions to improve it in order to realize the vision document of the industry, as well as recommendations for policy makers in the seventh economic development plan. In this research, the state of the cement industry has been described based on reports and statistics, and further, analytically based on articles, reports and related documents, suggestions have been presented to strengthen the cement industry. According to the results of the current research, the high capacity of cement production, access to high-quality raw materials and abundant energy resources are among the most important strengths of the cement industry; And the directive policy to control the base price in the commodity exchange, the excess production and supply of cement and the limited market for this product, the reduction of the construction budget and economic stagnation in the country are among the most important weaknesses of the cement industry. One of the most important opportunities available is the proximity to the target markets, the construction development program of the 13th government and the demand for cement to build 4 million national houses and discover new export markets. One of the most important threats is the possibility of freeing the energy rate and increasing the energy consumption rate, environmental restrictions and imposing restrictions on the import of cement by the export target countries through the imposition of tariffs. On this basis, the continuous implementation of housing construction plans for low-income groups, improvement of construction budgets through the implementation of performance-based budgeting in devices and the resulting savings...; Improving the business environment is one of the effective factors in economic prosperity by removing annoying laws, creating investment security, removing international restrictions, ... with the efforts and assistance of the judiciary, the Ministry of Security and Economy, etc.; Strengthening the country’s foreign policy and economic diplomacy in order to support exports by carrying out some activities such as untangling banking restrictions in order to solve the problem of excess production and supply of cement, among the solutions and recommendations for policymakers to improve the state of the cement industry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement Industry/ Vision Of Cement/ Strengths and Weaknesses/ Opportunities and Threats
احمدی، رضا؛ کریمی، ادیبه. (1394). تحلیل آماری میزان تولید، مصرف و تجارت جهانی صنعت سیمان ایران در مقایسه با کشورهای صاحب این صنعت درجهان. مجله‌ی بررسی‌های آمار رسمی ایران، 26(1)، 128-107.
اسکینی، علی؛ کریمی، الهام. (1400). بررسی صنعت سیمان. ماهنامه بورس، (200)، 38-47.
اسکینی، علی؛ کریمی، محمدعلی. (1399). تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر وضعیت صنعت سیمان. ماهنامه بورس، 188، 42-38.
ایلنا. (1400). صادرات سیمان 12 درصد کاهش یافت/ آغاز محدودیت برق برای کارخانجات سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1181557
بررسی صنعت سیمان ایران. (1395). بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.middleeastbank.ir/uploads/barrasi-sanat-siman 95-08.pdf
بررسی صنعت سیمان در جهان و ایران. (1401). بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.parsianbroker.com/
بهادری، بابک. (1400). بررسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان و دلایل آشفتگی بازار در هفته‌های اخیر (شماره گزارش.31017633). بازیابی شده از وب‌‌گاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1667900
تمجیدی، مارال. (1396). گزارش جهانی صنعت سیمان برای 2018-2017. ماهنامه علمی- تخصصی فن آوری سیمان، 12(110)، 27-35.
جمسا. (1401). عوامل موثر در افزایش قیمت سیمان چیست؟. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://jamsa.ir/?p=47301
حیدری، زینب. (1394). بررسی صنعت سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.bkisecurities.com/
خسروی، احمد؛ زارعی، احمد؛ قیصری نیک، مهدی. (1397). تحلیل وضعیت کتابخانه‌های وابسته به سازمان کتابخانه‌ها موزه و اسناد آستان قدس رضوی بر اساس ماتریس SWOT و ارائه راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه‌ها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(2)، 265-281.
خطیب‌زاده، امیر حسین. (1398). بررسی چشم‌انداز صنعت سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://cementassociation.ir/Library/424.pdf
دانشمندی، زهره. (1397). بررسی صنعت سیمان درکشور (چهل سالگی انقلاب). بازیابی شده از وب‌‌گاه خبرگزاری صدا و سیما:
https://www.iribnews.ir/009aYQ
دنیای اقتصاد. (1400). چشم انداز دوگانه صنعت سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3815747
دنیای معدن. (1400). کاهش تولید، تحویل و صادرات سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-228744
ذکایی، فروغ. (1401). چشم‌انداز صادرات سیمانی‌ها. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3866762
رجب پور، حسین. (1400). آسیب شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران 2. تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رسولی، سمیه. (1400). تولید سیمان 7 درصد کاهش یافت/ 3.4 میلیون تن صادرات سیمان داشتیم. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.mehrnews.com/news/5423776
سنا. (1400). نگاهی جامع به صنعت سیمان. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.sena.ir/news/73541/
سیدکو. (بی‌تا). درباره ما. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.cidco.ir/?page_id=490
سیمان خبر. (1396). توضیح وزارت صنعت در مورد ایرادات مربوط به احداث 20 کارخانه جدید. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://simankhabar.ir/1396/03/23
سیمان خبر. (1401). صادرات. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://simankhabar.ir/
شاهوردی، محمد حسین؛ رحیمی، مریم. (1401). سند راهبردی صنعت تا 1410. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.magiran.com/article/4312951
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر. (بی‌تا). درباره ما. بازیابی شده از وب‌گاه:
http://www.giidc.com/
شرکت سیمان تهران. (بی‌تا). درباره‌ی ما. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://tehrancement.co.ir/
شهر بتن. (بی‌تا). شرایط صادرات سیمان ایران و قیمت سیمان صادراتی ایران. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://shahrebeton.com/export/cement-export
شهسواری، امیر؛ علم الهدی، جمیله. (1398). روش شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه شناسی. روش‌شناسی علوم انسانی، 25(98)، 105-79.
کلهران، احسان؛ مردی، رحمان؛ خضوعی، حسن و مشکوری، مونا. (1401). بولتن تحلیلی صنعت سیمان و سیمان ساوه. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://rbc.ir/blog/2022/06/AnalyticalBulletin140102
گزارش تحلیلی صنعت سیمان. (1401). بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.tahlilbazaar.com/news/158314/
گزارش جامع صنعت سیمان. (1393). بازیابی شده از وب‌گاه:
https://cementassociation.ir/library/234.pdf
عبازاده، شراره. (1401). صنعت سیمان نقش مهمی‌در تجارت جهانی بازی نمی‌کند/ سهم سیمان در مبادلات جهانی حدود 4 درصد است. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://www.chabokonline.com/fa/tiny/news-25529
مدیریت طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت. (1394). برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت. تهران: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
مصطفوی، محمد حسن. (1395). مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تأکید بر برنامه ششم و مقایسه آنها با معیار برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی. همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلامی، تهران، ایران.
موسوی، سجاد. (1401). چشم انداز سیمان 1401. بازیابی شده از وب‌گاه:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3860451
نمازی، فرید؛ بسطامی، مهدی. (1397). آسیب شناسی مشکلات ساختاری صنعت سیمان کشور (شماره گزارش.16305). بازیابی شده از وب‌‌گاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1106754
هلدینگ سیمان فارس وخوزستان. (بی‌تا). معرفی شرکت. بازیابی شده از وب‌گاه:
http://office.fkcco.com/fa-IR/DouranPortal/1/page/
Abazadeh, Sh. (2022). The cement industry does not play an important role in world trade/ the share of cement in world trade is about 4%. Retrieved from website: https://www.chabokonline.com/fa/tiny/news-25529. [In Persian]
Ahmadi, R., & Karimi, A. (2015). Statistical Analysis of Production, Consumption and Universal Trade of the Cement Industry of Iran in Comparison with the World’s Main Countries, Iranian Journal of Official Statistics Studies, 26 (1), 107-128. [In Persian]
Analytical report of the cement industry. (2022). Retrieved from website: https://www.tahlilbazaar.com/news/158314/. [In Persian]
Bahadori, B. (2021). Examining the structural problems of the cement industry and the reasons for the market turmoil in recent weeks. Retrieved from the website of the Islamic Parliament Research Center: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1667900. [In Persian]
bizvibe. (2021). Top 10 Largest Cement Companies in the World 2020. Retrieved from: https://blog.bizvibe.com/blog/top-10-cement-companies-world
Cidco. (n.d). about us. Retrieved from website: https://www.cidco.ir/?page_id=490. [In Persian]
Comprehensive report of the cement industry. (2014). Retrieved from website: https://cementassociation.ir/library/234.pdf. [In Persian]
Daneshmandi, Z. (2018). Review of the cement industry in the country (forty years of the revolution). Retrieved from IRIB News Agency website: https://www.iribnews.ir/009aYQ. [In Persian]
Donya-e-Eqtesad. (2021). The dual vision of the cement industry. Retrieved from website: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3815747. [In Persian]
Donyayemadan. (2021). Reduction in production, delivery and export of cement. Retrieved from website: https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-228744. [In Persian]
Fars and Khuzestan Cement Holding. (n.d). introduction of a company. Retrieved from website: http://office.fkcco.com/fa-IR/DouranPortal/1/page/. [In Persian]
Ghadir Capital and Industry Development Company. (n.d). about us. Retrieved from website: http://www.giidc.com/. [In Persian]
Heydari, Z. (2015). Review of the cement industry. Retrieved from website: https://www.bkisecurities.com/. [In Persian]
ILNA. (2021). Cement export decreased by 12%/ electricity restrictions for cement factories began. Retrieved from website: https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1181557. [In Persian]
JAMSA. (2022). What are the effective factors in increasing the price of cement? Retrieved from website: https://jamsa.ir/?p=47301. [In Persian]
Kalhoran, E., Mardi, R., Khozoei, H., & Mashkuri, M. (2022). Analytical bulletin of the cement and Saveh cement industry. Retrieved from website: https://rbc.ir/blog/2022/06/AnalyticalBulletin14 0102. [In Persian]
Khatibzadeh, A. H., (2019). Examining the prospects of the cement industry. Retrieved from website: https://cementassociation.ir/Library/424.pdf. [In Persian]
khosravi, A., Zare, A., & gheysarinik, M. (2019). Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the Libraries, Museums and Documents Center of Astan Qods Razavi based on SWOT matrix and offering executive solutions to improve the programs. Library and Information Science Research, 8(2), 265-281. [In Persian]
Management of plans and programs of the Ministry of Mining Industry and Trade. (2015). Strategic plan of the Ministry of Industry, Mining and Trade. Tehran: Ministry of Industry, Mining and Trade. [In Persian]
Mousavi, S. (2022). Cement vision 1401. Retrieved from website: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3860451. [In Persian]
Mustafavi, M. H., (2015). A review of the national development plans with an emphasis on the sixth plan and compare them with benchmark indexes related to Islamic economics. Conference of the sixth development program from the perspective of Islamic economy, Tehran, Iran. [In Persian]
Namazi, F., & Bastami, M. (2017). Pathology of the structural problems of the country’s cement industry. Retrieved from the website of the Research Center of the Islamic Parliament Research Center: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1106754. [In Persian]
Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). Formulation, implementation and control of competitive strategy, McGraw-Hill.
Rajabpour, H. (1400). Pathology of industrial development strategy in Iran 2. Analysis and evaluation of industrial development strategy documents. Islamic Parliament Research Center.
Rasouli, S. (2021). Cement production decreased by 7%/ we exported 3.4 million tons of cement. Retrieved from website: https://www.mehrnews.com/news/5423776. [In Persian]
SENA. (2021). A comprehensive look at the cement industry. Retrieved from website: https://www.sena.ir/news/73541/. [In Persian]
Shahrebeton. (n.d). Iran’s cement export conditions and Iran’s export cement price. Retrieved from website: https://shahrebeton.com/export/cement-export. [In Persian]
Shahsavari, A., & alamolhoda, J. (2019). Methodology of Research Reviews and Its Role in Knowledge Production: Developing a Typology. Methodology of Social Sciences and Humanities, 25(98), 79-105. [In Persian]
Shahverdi, M. Hossein., & Rahimi, M. (2022). Industry strategic document until 1410. Retrieved from website: https://www.magiran.com/article/4312951. [In Persian]
Simankhabar. (2017). Explanation of the Ministry of Industry regarding the defects related to the construction of 20 new factories. Retrieved from website: https://simankhabar.ir/1396/03/23. [In Persian]
Simankhabar. (2022). Export. Retrieved from website: https://simankhabar.ir/. [In Persian]
Skinny, A., & Karimi, E. (2021). Review of the cement industry. Bourse Magazine, (200), 38-47. [In Persian]
Skinny, A., & Karimi, M. A. (2020). The effect of mandated pricing on the state of the cement industry. Bourse Magazine, 188, 42-38. [In Persian]
Statista. (2020). Cement production in Egypt between 2013 and 2019 (in million metric tons). Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/507174/egypt-production-of-cement/
Statista. (2023). Major countries in worldwide cement production in 2022 (in million metric tons). Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/267364/world-cement-production-by-country/
Statista. (2022). Production capacity of cement worldwide in 2022, by leading country (in million metric tons per year). Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/1256776/production-capacity-of-cement-worldwide-by-country/
Survey of Iran’s cement industry. (2016). Retrieved from website: https://www.middleeastbank.ir/uploads/barrasi-sanat-siman 95-08.pdf. [In Persian]
Survey of the cement industry in the world and Iran. (2022). Retrieved from website: https://www.parsianbroker.com/. [In Persian]
Tamjidi, M. (2017). Global Cement Industry Report for 2017-2018. Cement Technology Magazine, 12(110), 27-35.
Tehran Cement Company. (n.d). about us. Retrieved from website: https://tehrancement.co.ir/. [In Persian]
Zokaei, F. (2022). Cement export prospects. Retrieved from website: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3866762. [In Persian]