ارزیابی تأثیر کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 101-116

شادی سربندی؛ همت قلی زاده


تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 104-116

صمد رحیمی اقدم؛ ناصر صنوبر؛ ابوالفضل حق وردی زاده


شناسایی عوامل موثر بر سقوط قیمت سهام ( مرور ادبیات)

دوره 18، شماره 101، خرداد و تیر 1399، صفحه 11-132

سروه فرزاد؛ جمال قاسمی


دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن

دوره 12، شماره 68، آذر و دی 1393، صفحه 75-89

وحید بزرگی


بررسی رابطه ی رهبری تحول‌آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 79-93

گل بهار پورانجنار؛ مهتا جودزاده؛ عافیه پورانجنار


ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 80-92

فهیمه انصاری؛ امیر اخلاصی؛ رضا شفیعی


بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران

دوره 12، شماره 64، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 82-92

جعفر حقیقت؛ طراوت عارف عشقی؛ ابراهیم جاودان


ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 84-95

سید محمد طباطبایی نسب؛ هوشمند‌ باقری قره‌بلاغ؛ راضیه عاملی


کاربرد مدل (ISM)جهت رتبه بندی محصولات شوینده صنعتی با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 85-97

مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر


تحولات ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای ایران

دوره 11، شماره 62، آذر و دی 1392، صفحه 87-106

میرعبداله حسینی؛ حبیبه فتحی


بررسی کارکردهای هوشمندی بازار

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-96

هاشم آقازاده؛ مریم خلیل


تعهدات آزادسازی خدمات مخابرات در WTO: تجربه کشورهای ملحق‌شده

دوره 13، شماره 70، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 87-98

محمد راستی


بررسی و تجزیه وتحلیل بسته بندی محصولات،حفظ محیط زیست و هزینه های مرتبط

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 88-104

منصوره صادقی؛ هرمز مهرانی


رفتار خرید وسواسی

دوره 12، شماره 65، خرداد و تیر 1393، صفحه 90-106

زهرا ظهیری ابیانه؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی


تقسیم‌بندی بازار کالاهای تجملی برمبنای ارزش تجملی ادراک شده توسط مصرف‌کنندگان

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 90-102

کامبیز حیدرزاده؛ بهار تیمورپور


نقش تغییرپذیری در سنجش آمادگی کارکنان برای پذیرش کسب وکار الکترونیکی

دوره 11، شماره 61، مهر و آبان 1392، صفحه 97-107

محمدمهدی پرهیزگار؛ غفار بهنام