رفتار خرید وسواسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

خرید وسواسی در سال‌های اخیر توسط متخصصان بهداشت روانی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برآورد شده است که دو تا هشت درصد جمعیت، درگیر خرید وسواسی هستند و 80 تا 95 درصد از خرید‌کنندگان وسواسی، زن هستند [1]. فرآیند خرید باعث شده است که زندگی این دسته از افراد از کنترل خارج شود. و باید توجه داشت که بیشتر این افراد از مشکل خود بی‌خبرند. با توجه به پیامدهای منفی خرید وسواسی در زندگی افراد، مسئولان باید از طریق، آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی به افراد در رابطه با این مشکل آگاهی دهند و در حوزه مسئولیت اجتماعی، بازاریابان باید دقت کنند که فعالیت‌های بازاریابی آنها منجر به تشدید این مشکل در جامعه نشود.
در راستای تلاش برای شناسایی عوامل اساسی موثر بر خرید وسواسی، پژوهش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این بررسی در چهار دسته عوامل زمینه ای: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های خانوادگی، اثر منفی و کارت اعتباری خلاصه شد.

کلیدواژه‌ها