ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور: دلایل و راه‌کارها

نوع مقاله : مروری

نویسنده

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می‌شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان "پروانه کسب" شناخته می‌شود، در حال فعالیت می‌باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 "پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود." در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می‌گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه‌های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف‌کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است.
بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به‌صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه‌کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه‌ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه‌هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه‌های تولیدی، توزیعی،‌خدماتی و خدمات فنی جمع‌آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل‌گیری این واحدها با بهره‌مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست‌هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می‌شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام‌های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست‌ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده‌ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام‌های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می‌گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل‌های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می‌گردد.
لازم به ذکر است این مقاله از طرح "بررسی راه‌کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت‌ها از مجموع نتایج به‌دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

کلیدواژه‌ها


خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، چاپ دوم، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1382.
قانون نظام صنفی اصلاح‌شده مصوب 1392.
چراغی، داود، تحلیل اقتصادی – مدیریتی برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و حراج در واحدهای صنفی در متون اقتصادی و مدیریتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1385.
سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران.
مومنی، منصور، تحلیل آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو، 1387.
هومن، حیدرعلی، تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران: نشر پارسا، 1380.
http://smallbusiness.chron.com/can-happen-open-business-business-license-2461.html