تعداد مقالات: 240
176. شناسایی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هویت برند و پیامدهای آن

دوره 13، شماره 74، آذر و دی 1394، صفحه 61-71

پیمان پروری؛ روح الله سهرابی؛ مریم اصغری نجیب


178. معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنعت لوازم خانگی: چالش ها و فرصت ها

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 66-84

مسعود کمالی‌اردکانی؛ محمد رضایی پور؛ مصطفی محمدی


180. نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی

دوره 12، شماره 69، بهمن و اسفند 1393، صفحه 68-86


182. تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر کارایی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 77، خرداد و تیر 1395، صفحه 68-78

سعید فتحی؛ مهدی عربصالحی؛ فرنوش مقدس؛ کاوه شهرکی؛ علیرضا عجم


184. تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ‌های ساختمانی و تزئینی)

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 69-86

پریسا یعقوبی منظری


185. اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌های بازرگانی (مورد مطالعه تعاونی‌های شهرستان بیرجند)

دوره 14، شماره 80، آذر و دی 1395، صفحه 69-83

اعظم پوریوسف؛ مهدی ثقفی؛ محمود همت فر


186. ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان‌ها

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 70-81

علی شائمی؛ سمیه صالحی؛ مرضیه خیرمند؛ حمید فراقیان


193. بررسی رابطه مبادله ایران در صادرات مواد خام و واردات کالاهای سرمایه‌ا‌ی طی دوره(1392-1388)

دوره 13، شماره 72، مرداد و شهریور 1394، صفحه 72-79

مهدی رضایی؛ پریسا یعقوبی‌منظری


194. توسعه مدل برندمحوری در سازمان‌های خدماتی با تاکید بر شرکتهای هواپیمایی

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 74-85

شیرین صالحی؛ امیر اخلاصی؛ مرتضی طاهری


195. بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 74-84

سمیه امیری کچمی؛ شهلا چوبچیان


196. طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری بر اساس تکنولوژی RFID

دوره 15، شماره 86-87، بهمن و اسفند 1396، صفحه 75-91

علی علیزاده زوارم؛ احمد توکلی


199. آسیب شناسی و شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 79-90

پیمان بالازاده؛ محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده