تعداد مشاهده مقاله 180,108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 290,792
تعداد مقالات ارسال شده 1,588
تعداد مقالات پذیرفته شده 262
درصد پذیرش 16
زمان پذیرش (روز) 169

 

نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید

 

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

رتبه مجله: (‌ب)‌

نوبت‌های چاپ: دوماهنامه ( 6 شماره در سال)

وضعیت چاپ: چاپی والکترونیکی

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)

نمایه شده: بله

هزینه چاپ: ندارد

در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.

 این دوماهنامه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آن‌ها، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics) است و با سارقان علمی مطابق با مفاد قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"  برخورد می‌شود.

 اسامی داوران محترمی که در سال 1400 با مجله همکاری داشته‌اند.

شماره جاری: دوره 19، شماره 111، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-175 

پژوهشی (کاربردی)

طراحی مدل ساختاری تفسیری استراتژی‌های ورود به بازار اینترنت اشیا (با رویکرد مدل بوم کسب و کار)

صفحه 121-146

10.22034/bs.2022.247054

مهرنوش همتی فراهانی؛ ناصر آزاد؛ رضا اقاموسی؛ سید محسن سید علی اکبر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها