نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

 

 

دوماهنامه بررسیهای بازرگانی از سال 1382 به منظور ترویج مطالعات بخش‌های بازرگانی و اقتصادی و کاربردی کردن پژوهشهای مرتبط با این بخش‌ها، ترویج و انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرد که در ابتدا بصورت ماهنامه و سپس بصورت دوماهنامه به چاپ رسیده است.

 در این میان مهمترین وظیفه این نشریه توجه به نیازهای بخش صنعت،‌معدن، تجارت  کمک به تجزیه و تحلیل مسائل بخش صنعت، معدن،‌تجارت ، ارائه راه‌حل‌های کاربردی و بالابردن آگاهی کارشناسان و دست‌اندرکاران در این زمینه می‌باشد. براساس رسالت این دو ماهنامه که همانا توجه به مسائل روز و آیندة این بخش می‌باشد، قابل استفاده بودن و کاربردی بودن مقالات و توصیه‌های سیاستی یکی از نکات مورد تأکید در این ماهنامه می‌باشد.

این نشریه بر اساس تأییدیه شماره 782/2910/3 مورخ 2/8/83 «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای رتبه «علمی ـ ترویجی» است. شایان ذکر است که این نشریه با همکاری انجمن بازرگانی ایران (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) منتشر می‌شود.

شماره جاری: دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 1-130 

ترجمه

4. پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

صفحه 45-59

سید امید آقامیری؛ عباس بیدگلی