تبیین و تحلیل و اولویت‌بندی مدل‌های سیستم بازاریابی هوشمند با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مروری

چکیده

در بازار پویای امروز، نقش مشتری بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. چرا که این بازارها از طریق دانش و اطلاعاتی که در اختیار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌باشد، معنا پیدا کرده‌اند و بر خلاف بازارهای سنتی که ایستا هستند، بازار هوشمند، پویا، متلاطم و غنی از اطلاعات است. ازطرفی برقراری ارتباط با مشتریان این نوع بازارها، نیازمند استراتژی جدید و حساب شده‌ای است، لذا در سال‌های اخیر، بازاریابی هوشمند به یکی از مفاهیم و تکنیک‌های مهم بازاریابی تبدیل شده و با شرکت‌های بزرگ عجین گشته است. یکی از ابزارهای اساسی در پیاده‌سازی این استراتژی، سیستم بازاریابی هوشمند می‌باشد؛ به‌کارگیری این سیستم موجب می‌گردد، سازمان‌ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع‌تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل نمایند، نتایج حاصل را ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم‌گیرندگان قرار دهند. در این مقاله بعد از بررسی سه مدل از سیستم‌های بازاریابی هوشمند به اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از روش AHP و نرم‌افزار Expert Choice پرداختیم و در این راه از نظرات 20 تن از کارشناسان و متخصصان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و بازاریابی بهره گرفتیم. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدل لی و همکاران (1997) از نظر معیارهای اصلی این پژوهش (شامل جامع بودن، مانع بودن، ارتباط بین متغیرها، راحتی پیاده سازی، سودمندی) در رتبه اول، مدل سامادار و همکاران (1995) در رتبه دوم و مدل چندرا و همکاران (1995) در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها