معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنعت لوازم خانگی: چالش ها و فرصت ها

نویسندگان

1 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

این مقاله به‌دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به‌ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می‌پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست‌های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت را بیان می‌دارد.
بنگاه‌های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه‌ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می‌کنند و معمولاً بنگاه‌ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می‌دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت‌های قطعه‌ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


تشکینی، احمد (1394)، «تحلیل آثار خرد و کلان شرایط کنونی اقتصاد ایران»، پژوهشکده مطالعات اقتصادی، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.
حیدری،حسن (1393)، «افت سرمایه‌گذاری صنعتی و لزوم توجه به بخش صنعت برای خروج از رکود»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران سال‌های 1394-1379.
آمار گمرک ایران سال‌های 1394-1379.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارش اندازه‌گیری و تحلیل روند بهره‏وری صنعت لوازم خانگی؛ مرکز مطالعات و بهبود بهره‌وری، 1394.
پایگاه اطلاع رسانی OECD.
دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، گزارش تحلیل صادرات دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی، 1397.
 بانک مرکزی ایران، نتایج بررسی بودجه در مناطق شهری ایران، 1394.
Bain, J. So, 1968, Industrial Organization, John Wiley