دوره و شماره: دوره 21، شماره 121، مهر و آبان 1402، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

شاخص مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی

صفحه 1-20

10.22034/bs.2022.1971821.2668

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری