دوره و شماره: دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 1-104 

مروری

مؤلفه‌های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت‌پذیری منطقه‌ای

صفحه 1-14

علیرضا گرشاسبی؛ الهام اسمعیلی‌پور ماسوله؛ الناز میاندوآبچی


مقاله پژوهشی

بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعه محصولات جدید در شرکت های لبنی استان فارس

صفحه 66-80

غلامحسین حسینی نیا؛ احمد یعقوبی؛ پیام روستا