تعداد مقالات: 264
126. تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

دوره 13، شماره 73، مهر و آبان 1394، صفحه 45-54

زهرا آقاجانی؛ بهاره عریانی


130. مزیت نسبی ایران در صادرات فناوری

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 47-56

محمد رضا عابدین مقانکی؛ بهروز دینی


132. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 49-61

طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده؛ ملیکا مهدیزاده


134. تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

دوره 15، شماره 82-83، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 52-72

آتوسا گودرزی؛ عبدالناصر کرکه آبادی


136. استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر

دوره 16، شماره 88-89، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 53-62

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی


137. بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدأ بر تمایلات مصرف‌کنندگان (مطالعه: شهروندان منطقه 5 شهر تهران)

دوره 17، شماره95-94، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-66

داریوش طهماسبی؛ یاشار دیندار؛ محمد حقیقی


138. اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی مصوب ۲۰۱۵

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 54-58

شراره دستمالچی؛ محسن صادقی


139. مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی

دوره 17، شماره 96، مرداد و شهریور 1398، صفحه 56-77

جمال قاسمی؛ سروه فرزاد


140. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی غرب گیلان با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 57-77

حمزه امین طهماسبی؛ هادی صدفی شیرآباد


144. بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 99، بهمن و اسفند 1398، صفحه 77-90

فتانه یاراحمدی؛ بهزاد سنجری؛ مرتضی مرادی


149. ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار سیمان

دوره 13، شماره 71، خرداد و تیر 1394، صفحه 54-68

الهام اسمعیلی‌پور ماسوله