دوره و شماره: دوره 20، شماره 113، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-159 
بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران

صفحه 51-68

10.22034/bs.2022.247024

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی؛ طالب زارع


مدل‌سازی خرید آنی در صنعت خرده‌فروشی ایران (مورد مطالعه: هایپر استار ارم تهران)

صفحه 109-126

10.22034/bs.2022.247022

سینا نوبهاری؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ مرتضی محمود زاده