شناسایی و ارزیابی ارتباط میان عوامل مؤثر بر صادرات از طریق استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال در شرکت‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2008293.2827

حمیدرضا هاشمی؛ امیر ذاکری


تبیین مدل آمیزه خرده فروشی در حوزه فروشگاههای زنجیره ای کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2009365.2839

زهرا قندهاری؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ عبدالرضا میری؛ کامبیز حیدرزاده


آثار نامتقارن و سرریز تکانه‌های ارزی بر بازار سهام در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2012629.2869

مسعود صوفی مجیدپور


طراحی مدل نگهداشت منابع انسانی بر اساس معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS (مورد مطالعه: سازمانهای دانش بنیان استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2014567.2886

مجید نوده فراهانی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جواد محرابی


مطالعۀ تطبیقی اقسام سیستم‌های ثبت تجار حقیقی با تأکید بر نقش دفتر ثبت تجاری در شناسایی تجار حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2014851.2887

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی ایران بر مبنای مطالعه تطبیقی برنامه‌ها و سیاست‌های کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2015979.2893

مجید جلیلی؛ فائزه هدایت نظری


گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت‌ پویای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2017558.2899

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی


طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2019859.2915

مریم خسروی؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز؛ محمد احمدی