موضوعات = بازرگانی
ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی ایران بر مبنای مطالعه تطبیقی برنامه‌ها و سیاست‌های کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2015979.2893

مجید جلیلی؛ فائزه هدایت نظری


متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 89-104

10.22034/bs.2023.1995925.2755

کوثر احمدی؛ محبوبه فراهتی