موضوعات = مدیریت بازرگانی
شناسایی و رتبه بندی عوامل کاهنده آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیکی براساس تکنیک سلسله مراتبی AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2007318.2818

کیوان فرسنداج؛ فیروزه حاجی علی اکبری


شناسایی پیشایندهای همکاری مبتنی بر اعتماد در بازرگانی بین‌الملل با تاکید بر بستر میان‌فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2008114.2825

حامد دهقانان؛ محمد صالح ترکستانی؛ مقصود امیری؛ فریده مصلایی زاده


تبیین مدل آمیزه خرده فروشی در حوزه فروشگاههای زنجیره ای کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.2009365.2839

زهرا قندهاری؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ عبدالرضا میری؛ کامبیز حیدرزاده