نویسنده = محمدرضا فتحی
بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت

دوره 20، شماره 115، مهر و آبان 1401، صفحه 67-84

10.22034/bs.2022.254025

امین عارفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ محمدرضا فتحی


ارزیابی آثار توانمند سازها در استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار بر مزیت رقابتی

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 49-62

10.22034/bs.2021.247045

محمدرضا فتحی؛ مهدی نصراللهی؛ سپیده امینی


اثرات تسهیلات پرداختی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 63-76

10.22034/bs.2021.246802

سعید فراهانی فرد؛ امید علی عادلی؛ محمدرضا فتحی؛ فرشاد قلی پور


ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی( روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 57-70

محمدرضا فتحی؛ مهدی محمد نسب؛ محمد حسن ملکی؛ سمیه یعقوبی


ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 63-78

سیروس کشاورز؛ ناصر خانی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ پروانه نوربخش؛ محمدرضا فتحی