پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

نوع مقاله : مفهومی- تطبیقی

نویسندگان

1 مدیر بهره‌برداری شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه

2 معاون بهره برداری و خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران و مدرس هتلداری دانشگاه

چکیده

در بسیاری از شرکت‌ها، همیشه پس از یک فروش ناموفق، میان واحد فروش و بازاریابی بحث و جدلی به‌وجود می‌آید. فروشندگان، بازاریابان را متهم به برنامه‌ریزی اشتباه می‌کنند و بازاریابان، فروشندگان را مقصر می‌دانند که نتوانسته‌اند ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار نمایند که فروش با شکست مواجه شده است.
در نتیجه یک عدم هماهنگی میان دو واحد در شرکت به‌وجود می‌آید و تنها نتیجه آن، افزایش هزینه‌های ورود به بازار، کاهش سهم فروش و ... می‌باشد.
در این‌جاست که کاتلر و همکارانش پیشنهاد دادند که باید یک ارتباط جدید میان این دو واحد در شرکت‌ها به‌وجود آید تا با استفاده از تجربیات این دو واحد، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای فروش محصولات صورت پذیرد.
کاتلر پیشنهاد می‌دهد که در قدم اول باید ارتباط بین این دو واحد بیشتر شود.
سپس افراد این دو واحد در شرکت با یکدیگر ادغام شده و با بررسی عملکرد آنان و راه‌اندازی سیستم مشترک ارزیابی عملکرد، ارتباط یکپارچه بین این دو واحد ایجاد شود و بدین‌ترتیب بتوانند در یک محیط رقابتی با سایر رقبای خود رقابت نمایند.

کلیدواژه‌ها


ترجمه است .