کلیدواژه‌ها = حضور برون‌خط
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد اعتماد برخط: مطالعه عوامل موثر با رویکرد آزمایشی

دوره 14، شماره 76، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 59-73

آرمان محمودی؛ ندا عبدالوند