کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL:‌ L1
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران

دوره 13، شماره 75، بهمن و اسفند 1394، صفحه 59-69

زهرا آقاجانی؛ علیرضا گرشاسبی