کلیدواژه‌ها = توانمندسازی کارکنان سبز
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز: واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 30-43

عباسعلی رستگار؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز؛ محسن عین علی