کلیدواژه‌ها = قیف خرید
پایان جنگ بین فروش و بازاریابی

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 45-59

سید امید آقامیری؛ عباس بیدگلی