نویسنده = حامد عادلی نیک
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از صادرات محصولات با فناوری بالا

دوره 18، شماره 105، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-30

مسعود افشاری مفرد؛ حامد عادلی نیک؛ محمد شیخ علیشاهی