نویسنده = مصطفی قاضی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مدل‌های بین المللی‌سازی شرکت‌ها

دوره 16، شماره 90-91، مرداد و شهریور 1397، صفحه 23-39

محمد یوسفی؛ مصطفی قاضی زاده