نویسنده = یزدان شیرمحمدی
اثر پایین بودن بهره‌وری بر انتقام از برند در صنعت خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/bs.2022.254017

یزدان شیرمحمدی؛ سعید اکبر زاده