نویسنده = مسعود کمالی‌اردکانی
معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنعت لوازم خانگی: چالش ها و فرصت ها

دوره 17، شماره 98، آذر و دی 1398، صفحه 66-84

مسعود کمالی‌اردکانی؛ محمد رضایی پور؛ مصطفی محمدی