ارائه یک مدل فازی برای مسئله مکان یابی- مسیریابی در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه رقابتی شدن بازارها و توسعه مفاهیم مدیریتی، شرکت‌ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره‌های تامین کرده است. مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه‌سازی اعضای زنجیره تاکید دارد. زیرا برای افزایش کارایی یک زنجیره تامین نمی‌توان تصمیمات آن را به‌طور جداگانه در نظر گرفته و به بهینه‌سازی آن پرداخت. از آنجایی که نقش بالای عامل مکان‌یابی، مسیریابی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست، لذا یکپارچگی این عناصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را به‌دست خواهد داد. این پژوهش، مساله طراحی شبکه زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی با ریسک اختلال را مورد مطالعه قرار می‌دهد که شامل مکان‌یابی تسهیلات، تخصیص جریان بین تسهیلات و تصمیمات مسیریابی می‌باشد. در این پژوهش مراکز توزیع مواد غذایی را از نقاط تامین دریافت نموده و به مراکز تقاضا تحویل می‌دهند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی فازی جهت مکان‌یابی مراکز توزیع به همراه مسیریابی خودروهای توزیع از تامین کننده به نقاط تقاضا می‌باشد. مدل ارائه شده توسط نرم افزار گمز و روش LP-metric حل شده است. نتایج تحقیق به همراه تحلیل حساسیت آن بیانگر آن است که هر چه ما اهمیت بیشتری برای هزینه‌ها قائل شویم و هزینه بیشتری پرداخته شود، کمبود کاهش می‌یابد و هر چه از اهمیت و توجه به هزینه‌ها کاسته شود، کمبود افزایش می‌یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه بیشتری شود درصد پوشش بیشتری خواهیم داشت و همه مناطق را با بالاترین هزینه می‌توانیم پوشش دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Model for Location-Routing Problem in Perishable Food Supply Chain

نویسندگان [English]

  • mohamad khalilzadeh 1
  • hediye shakeri 2
  • mohammad karimi 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays competitive markets and development of managerial concepts force companies to better design and manage their supply chains. Supply chain management emphasizes on integration of supply chain Components. It is not possible to individually consider supply chain Components’ decisions for improving the supply chain performance. Since the key role of location-routing factor is obvious, the integration of these Components results in an efficient and effective supply chain. This research studies the design of perishable food supply chain with the risk of disorder which includes facility location, assign of flows between facilities, and routing decisions. In this research, the perishable food is distributed from the suppliers to the distribution centers and from the distribution centers to the demand centers. The aim of this study is to present a fuzzy model for locating distribution centers and routing vehicles from suppliers to demand centers. The presented model is solved by LP-metric method and GAMS software. The results of this research reveal that increasing costs decreases shortage and vice versa. Also, cost increase yields more cover percentage and all zones can be covered by maximum costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • perishable food
  • locating-routing problem
  • possibility programming
  • disorder risk
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید، غلام رضاتبار دیوکلایی، زهرا، »تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‌های گوشتی استان مازندران«، نشریه مدیریت صنعتی، شماره 14، پاییز 1393.
قاسمی، احمدرضا، رعیت پیشه، محمدعلی، حدادی، احد، رعیت پیشه، سعید، »شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های دخیل در پایداری زنجیره تامین مواد غذایی«، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 19، بهار 1396.
کلانتری، محدثه، پشوایی، میرسامان،»یک مدل برنامه‌ریزی استوار امکانی برای برنامه‌ریزی اصلی زنجیره تامین دارو«، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان،1395.
Abdelhalim, Hiassat, Diabat, Ali, Iyad, Rahwan, “A Genetic Algorithm Approach For Location-Inventory-Routing Problem With Perishable Products”, Journal Of Manufacturing Systems, Vol. 42, (2017).
Engineering Research And Innovation Conference, Atlanta, Georgia, (2009B).
European Journal Of Operational Research, Vol. 48, No. 14, (2014).
Ghorbani, Atiye, Akbari Jokar, Mohammad Reza, “A Hybrid Imperialist Competitive-Simulated Annealing Algorithm For A Multisource Multi-Product Location-Routing-Inventory Problem”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 101, (2016).
Govindan , Keyvan,  Jafarian, Ali, Khodaverdi, Reza, Devika, Kamil, “Two-Echelon Multiple-Vehicle Location–Routing Problem With Time Windows For Optimization Of Sustainable Supply Chain Network Of Perishable Food”, International Journal Of Production Economics, Vol. 152, (2014).
Herazo-Padilla, N,  Montoya-Torres, J R, Nieto Isaza, S, Alvarado-Valencia, J, “Simulation-Optimization Approach For The Stochastic Location-Routing Problem”, Volume 9, No. 4, (2015).
Javid , Ali, Azad, Nima, “Incorporating Location, Routing And Inventory Decisions In Supply Chain Network Design”, Transportation Research Part E: Logistics And Transportation Review, Vol. 46, No. 5, (2009).
Jean-Sébastien Tancrez, Jean-Charles Lange, Pierre Semal, “A Location-Inventory Model For Large Three-Level Supply Chains”, Transportation Research Part E 48,(2012).
Jeong-Hun Lee, Il-Kyeong Moon & Jong-Heung Park, “Multi-Level Supply Chain Network Design With Routing”, International Journal Of Production Research,(2008):
Juan-Pablo Riquelme-Rodríguez, Michel Gamache, André Langevin, “Location Arc Routing Problem With Inventory Constraints”, Computers & Operations Research Vol.76, (2016).
Ma, Zhuang, Dai, Yong, “Stochastic Dynamic Location-Routing-Inventory Problem In Two-Echelon Multi-Product Distribution Systems”, Iclem, (2010)
Nadizadeh, Ali, Hosseini Nasab, Hassan, “Solving The Dynamic Capacitated Location-Routing Problem With Fuzzy Demands By Hybrid Heuristic Algorithm”, European Journal Of Operational Research,   Vol. 238. , No. 2,  (2014).
Sajjadi, Hamid, “Solving The Dynamic Ambulance Relocation And Dispatching Problem Using Approximate Dynamic Programming. European Journal Of Operational Research, Vol. 219, No. 3, (2008).
Sajjadi, Seyed Reza, Cheraghi, Seyed Hossein, “Multi-Products Location–Routing Problem Integrated With Inventory …