شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 عضو هیات علمی، موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی

چکیده

فروشگاه‌های تخفیفی از تخصص ویژه‌ای در جلب رضایت‌مندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می‌توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه‌های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش‌ بالا و دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه‌ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف‌کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه‌های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه‌ای احصا شده این نوع فروشگاه‌ها در ایران، با استفاده از روش‌های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون‌های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Baourakis et al., (2011), “Food Chains: Quality, Safety and Efficiency in a Challenging World”, Routledge.
http://english.bim.com.tr.
Economic Impact Report – How Aldi Contributes to The UK Economy, (2017), www.cebr.com.
Encyclopedia of Business and Finance, (2007), Discount Stores.
Fung Global Retail and Technology, (2016), Turkey Retail Overview: Charachteristics, Developments and Prospocts.
Hausman J. and Leibtag, E., (2006), “The Consumer Benefits From Increased Competition in Shopping Outlets: Measuring the Effect of Wal-Mart”, MIT, Independent Activities Period (IAP).
Leary K.O., (2017), The Barricades Slowing Lidl and Aldi’s Growth and Retail Advance, www.bxtvisuals.com.
The Hard Discounter Report: and Overview of Aldi and Lidl in Europe, (2007), Consumer Insight.
The Local, (2012), Discount giant Aldi ‘took government subsidies’, www.thelocal.de.
USDA Foreign Agricultural Services, (2017), German Food Retail.
USDA Foreign Agricultural Services, (2017), German Food Retail.
USDA Foreign Agricultural Services, (2018), Turkish Food Retail Industry.
Wells J., (2018), Lidl to accelerate pace of store openings in September, www.grocerydrive.com.
www.competitionpolicyreview.gov.au, (2014),Submission to the Competition Policy Review: made by Aldi Stores.
www.theatlas.com.