شناسایی پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، ,واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، ,واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت توسعه منابع انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

10.22034/bs.2022.560592.2620

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای برنامه­ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب­وکارهای آنلاین انجام شده است. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه­ای و از طریق مصاحبه عمقی با اساتید دانشگاه و مشاورین حوزه برنامه­ریزی استراتژیک بازاریابی و مدیران متخصص در حوزه کسب­وکارهای آنلاین، پیشایندهای برنامه­ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب­و­کارهای آنلاین شناسایی شدند. مشارکت­کنندگان در پژوهش، از طریق فرایند نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه­ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 10 مصاحبه عمقی انجام شد. برای تحلیل داده­ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه­ای (کدگذاری باز و محوری و گزینشی) استفاده شده است و مفاهیم و مقوله­ها از طریق نرم­افزار تحلیل محتوای MAXQDA ورژن 2020 ایجاد گردیده­اند. نتایج کدگذاری داده­ها به شناسایی 89 مفهوم منجر شد که در قالب 11 مقوله اصلی دسته­بندی شدند. بر این اساس مقوله هسته­ای شناسایی­شده، مقوله برنامه­ریزی استراتژیک بازاریابی جامع آنلاین می­باشد و 10 مقوله دیگر (پارادایم ذهنی مدیران، مولفه­های حرکت از برنامه­ریزی آفلاین به آنلاین، تغییر، کسب­و­کار آنلاین، بازاریابی جامع، چشم­انداز، ماموریت، ارزش­ها، تفکر استراتژیک و فرهنگ سازمان) به عنوان پیشایندهای آن در نظر گرفته شده­اند. نتایج پژوهش حاضر می­تواند برای محافل آکادمیک در راستای ایجاد و ذخیره دانش، برای سیاستگذاران، برای شرکت­های فعال در حوزه کسب­وکارهای آنلاین و مدیران بازاریابی و همچنین برای کاربران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Antecedents of Holistic Strategic Marketing Plan in Online Businesses (Qualitative Approach)

نویسندگان [English]

  • Kamelia Emami 1
  • Bahram Kheiri 2
  • Mandan Momeni 3
1 Department of business Management, Central Tehran Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Department of business Management, Central Tehran Branch Islamic Azad University Tehran, Iran( corresponding author)
3 Department of Human Resource Developmen Management,,Central Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to identify the antecedents of a holistic strategic marketing plan in online businesses. In the present study, with a qualitative approach based on grounded theory and through in-depth interviews with university professors and consultants in the field of strategic marketing planning and managers in the field of online business, holistic strategic marketing plan prerequisites in online businesses were identified. Participants in the study were selected through a purpose sampling process and the interviews continued until they reached theoretical saturation and finally, 10 in-depth interviews were conducted. To analyze the data, the principles related to the grounded theory (open and axial and selective coding) have been used and the concepts and categories have been created through the content analysis software MAXQDA version 2020. The results of data coding led to the identification of 89 concepts that were classified into 11 main categories. Based on this, the identified core category is online holistic strategic marketing plan and 10 other categories (managers' mental paradigm, components of moving from offline to online planning, change, online business, holistic marketing, vision, mission, value, strategic thinking and organizational culture) are considered as its antecedents. The results of this research can be used in academic circles in order to create and save knowledge, for policy makers, for companies active in the field of online businesses and marketing managers, as well as for users.
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holistic Strategic Marketing Plan
  • Online Businesses
  • Qualitative Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401