بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب سرمایه گذاری صنعت خودرو (مطالعه موردی شرکت خودرو سازی زامیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

10.22034/bs.2022.548798.2496

چکیده

یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند . به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش ، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (223 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of intellectual capital, risk profile, financial costs on investment in attractive areas of investment in the automotive industry (Case study of Zamyad Automotive Company)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shamshiri 1
 • Amir Bayat Tork 1
 • Tahmoures Sohrabi 1
 • Nazanin Pilevari 2
1 Department of Industrial Management – Central Tehran Branch – Islamic Azad University – Tehran- Iran
2 Department of Industrial Management – West Tehran Branch – Islamic Azad University – Tehran- Iran
چکیده [English]

One of the industries that has intensified the competitive environment in the industry in recent years due to continuous changes is the automotive industry, therefore, automotive companies must find ways to be able to differentiate their strategy from other automotive companies. Provide better customer service. An example of these distinctive strategies is investment decisions in attractive areas of automotive companies. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of intellectual capital, risk profile, financial costs on investment in attractive areas of the automotive industry in Zamyad Automotive Company. The statistical population of this study was the senior managers of all production and organizational lines of Zamyad Automotive Company (223 managers), of which 210 managers were selected and tested. It was suggested that the intellectual capital, financial costs and managerial risk profile play a significant role in the investment of managers in attractive areas of automotive companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual capital
 • financial costs
 • risk profile
 • investment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401