نگاهی به روند صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی و ضرورت تحول در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

10.22034/bs.2022.535203.2357

چکیده

تعدد صدور بخش‌نامه‌های گمرکی در سال‌های اخیر و روند رو به افزایش آن بویژه طی دو سال اخیر همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران، موجبات اعتراض فعالان اقتصادی و تجاری کشور شده است. به نظر می‌رسد این رویه صدور بخش‌نامه‌ها برخلاف اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل تجارت و تلاش‌های انجام شده در جهت پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری به منظور ایجاد شرایط تسهیل تجارت بوده است. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به شناسایی زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخل تجارت در بخشنامه‌های گمرکی و ارایه راهکارهای مناسب در جهت بهبود زمینه‌های مخل تولید و تجارت پرداخته است. این مقاله از نوع پژوهشی-کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تشکیل بانک اطلاعات بخشنامه‌های گمرکی (برای دوره زمانی سال 1395 تا سه ماهه اول سال 1399)، مفاد هر بخشنامه از ابعاد مختلف بررسی شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the process of issuing customs directives and instructions and the need for change in them

نویسنده [English]

  • hasan sagheb 2
2 Director of International Trade Research Group of Institute for Trade Studies and Research (ITSR)
چکیده [English]

The frequent issuance of customs licenses in recent years and its increasing trend, especially in the last two years, simultaneously with the withdrawal of the United States from the UN Security Council and the intensification of sanctions against Iran, has caused protests from economic and trade activists. It seems that this procedure of issuing sections has been contrary to the measures taken to facilitate trade and the efforts made to implement the window of the business unit in order to create conditions to facilitate trade. Due to the importance of the subject of this article, it has identified the disruptive areas of trade in customs directives and provided appropriate solutions to improve the disruptive areas of production and trade. This article is of research-applied type and using analytical-descriptive method, while forming a database of customs directives (for the period of 2016 to the first quarter of 1399), the provisions of each directive are examined from different dimensions and the results are analyzed. Was analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs Directives
  • Customs Laws and Procedures
  • ‌ Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401