کلیدواژه‌ها = شرکت های کوچک و متوسط
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر مدیریت تداوم کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 17، شماره 97، مهر و آبان 1398، صفحه 114-130

محمد رضا رخیده؛ عباس ابراهیمی؛ احمد خمش‌آیا