کلیدواژه‌ها = جوینت ونچر/ سرمایه‌گذاری خارجی/ قانون تعهدات ترکیه/ قانون سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه