کلیدواژه‌ها = فن آماری (TOPSIS)؛ بسته‌بندی پایدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تجزیه وتحلیل بسته بندی محصولات،حفظ محیط زیست و هزینه های مرتبط

دوره 14، شماره 79، مهر و آبان 1395، صفحه 88-104

منصوره صادقی؛ هرمز مهرانی