شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده 6 ماهه نخست سال‌های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه‌ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید،‌کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع‌ها در قالب سرمایه‌گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع‌های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم‌ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه‌های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی‌ها‌ منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون‌های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات‌گرایی و نوع خوراک مجتمع‌های منتخب توصیه‌هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع‌های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت‌گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع‌ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


احمد غیاثوند. (1387). «کاربرد آمار و نرم‌افزار SPSS درتحلیل داده‌ها». انتشارات لویه.
آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان.
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
طاهر آبادی، علی اصغر و سلیمانی رسا، محمد. (1395). «نسبت‌های حسابداری در تحلیل صورت‌های مالی: نسبت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». انتشارات راز نهان.
قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
گمرک جمهوری اسلامی ایران.
مرکز آمار ایران.
وزارت صنعت، معدن و تجارت.